Rapporten

Evaluatierapport ‘Happy Streets West-Kruiskade en Cool-Zuid’

Rapport voorfase ‘Op weg naar Happy Streets 2017’

“De toekomst van Rotterdam ligt op straat.“